Terms of Service

Fotoreportage - algemene voorwaarden


 1.  Foto's gemaakt door Jolien Coppens Photography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog en facebookpagina. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 
 2.  De boeking van een fotoreportage bij Jolien Coppens Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een fotoreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 
 3.  De ontvangen factuur moet binnen veertien dagen na ontvangst betaald worden op het rekeningnummer BE60 7360 2383 3570. 
 
 4.  Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie of andere fotosessie op een later moment.
 
 5.  De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een fotoreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 
 6.  Bij volledige betaling van de fotoreportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden met vermelding van (c) Jolien Coppens Photography. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 
 7.  Het geleverde aantal foto's varieert naargelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 
 8.  Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 
 9.  Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 
 10. Fotoalbums/huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum of ander fotoalbum zit steeds deze opmaak met drie aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het fotoalbum moet steeds betaald worden, ook als het fotoalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.